Przegląd uszkodzeń elektrostatycznością

Uszkodzenia elektrostatyczne związane z papierem i drukowaniem

Opór elektryczny papieru w dużym stopniu zależy od wilgotności. Wynika to z higroskopijności papieru, więc papier nie ładuje się, gdy wilgotność jest wysoka, ale zachowuje elektryczność statyczną, gdy wilgotność jest niska, a w niektórych sytuacjach jest silnie naładowany. Gdy powietrze jest suche, w procesie obsługi papieru, np. podczas drukowania dochodzi do uszkodzeń elektrostatycznych. Ponieważ zadrukowane papiery sklejają się ze sobą na skutek elektryczności statycznej, tusz może prześwitywać lub tusz może rozpryskiwać się na zadrukowanej części, powodując problemy, takie jak zniekształcone znaki. Ładowanie papieru może również powodować zacięcia papieru. Chociaż przeszkody te zostały złagodzone przez szerokie zastosowanie sprzętu do eliminacji ładunków elektrostatycznych, uważa się, że istnieją ukryte przeszkody związane z ładowaniem papieru, takie jak przywieranie pyłu papierowego do wnętrza sprzętu drukującego.

Przykład awarii elektrostatycznej: Wadliwość farby drukarskiej spowodowana wyładowaniami elektrostatycznymi

W sitodruku elektryczność statyczna może powodować defekty drukarskie jak np: rozlewanie, rozpryskiwanie i "latanie" atramentu , (patrz rysunek poniżej). Problemy takie jak rozlewanie się atramentu, rozpryskiwanie i "latanie" to nie tylko problemy z wyglądem wydruków. Techniki formowania lutu lutowniczego i precyzyjnego okablowania części elektronicznych metodą sitodruku stały się powszechne i w takich zastosowaniach istnieje możliwość wystąpienia problemów, takich jak zwarcia w okablowaniach.

Jako środek zaradczy można to poprawić, używając atramentu o dużej zawartości wody, ekranu przewodzącego lub gąbczastego.